Aktualności

Spotkanie z Podlasiem

0x0W dniu dzisiejszym 29.09.2016r. czwartek  w biurze stowarzyszenia odbyło się spotkanie z Podlasiem. Po wakacjach wróciliśmy do tradycji czwartkowych spotkań u Pań Bibliotekarek. O ciekawych miejscach i tradycjach na Podlasiu opowiadała nam p. Zofia Falkowska. Po prelekcji zostaliśmy poczęstowani kulinarnym specjałem z tamtego regionu babką ziemniaczaną.

PODLASIE

HISTORIA

To nazwa historycznej krainy Polski leżąca po obu stronach Bugu i górnej Narwi. Ziemie tę od XI w. należały do Rusi i częściowo do pogańskich Jaćwingów. Przejściowo były zdobywane przez książąt mazowieckich. Nazwa Podlasie oznaczała w średniowieczu tyle co tereny znajdujące sie w sąsiedztwie Polaków (Lachów). Surowa dzika przyroda, zabytki różnorodnych kultur i wyznań (tereny te zasiedlali staroobrzędowcy, wyznań islamu, judaizmu a także baptyści, prawosławni i katolicy.

GEOGRAFIA

Klimat województwa podlaskiego należy do najchłodniejszych obszarów niżowej części Polski. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi + 6o C. Liczba dni mroźnych w Suwałkach (biegun zimna) jest ponad dwukrotnie większa niż we Wrocławiu.

PRZYRODA

Podlasie jest jednym z najmniej skażonych cywilizacją rejonów naszego kraju. Tutaj znajdują się aż cztery parki przyrody:

Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy

Kanał Augustowski

Kopna góra – leży nad rzeką Sokoldą (prawy dopływ Supraśli).

W 1988r. utworzono tu Arboretum im. Powstańców z 1863r.. Obszar 25ha – siedlisko roślin Puszczy Knyszyńskiej i innych ciekawych np.: miłorząb japoński , metasekwoja chińska.

W sąsiedztwie arboretum znajduje się mauzoleum powstańców listopadowych z 1831r., którzy zginęli podczas bitwy nad Sokoldą.

MIEJSCOWOŚCI

 

DROCHICZYNfilm

SEJNY – około 6 tys. mieszkańców

Na północny wschód od Wigier blisko granicy litewskiej i przejścia w Ogrodnikach leży miasto Sejny. Mieszka tu wielu Litwinów, znajduje się tu konsulat Litwy. Działa ośrodek Pogranicze Kultur Narodów. Najokazalszym zabytkiem jest kościół wybudowany w XVII w. przez dominikanów o barokowej fasadzie, znajduje się tu cudowna figura Matki Boskiej.

SUPRAŚL – około 5 tys. mieszkańców

Na północy wschód od Białegostoku rozciąga się Puszcza Knyszyńska przypomina miejscami tajgę. Środkiem puszczy płynie rzeka Supraśl.

W XV w. miasto było siedzibą bazylianów, którzy tu wznieśli murowaną cerkiew obronną w stylu bizantyjsko – gotyckim. Sto lat później Supraśl stał się ośrodkiem unickim. W latach 1795-1807 był siedzibą biskupstwa unickiego. W tym czasie istniał tu prężny ośrodek kulturalno – naukowy, działała papiernia, drukarnie.

W Supraślu ma dziś siedzibę męski klasztor prawosławnych, cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy Maryi i świętego Apostoła Jana Teologa – tzw. ławra Supraska.

Jednym z ciekawszych miejsc do zobaczenia jest muzeum ikon.

Do niezwykłych miejsc należy Pałac Bucholców, cmentarz z piękną kaplicą Bucholców, urokliwe bulwary wzdłuż Supraśli, kościół św. Trójcy. W 1999r. miasto uzyskało statut uzdrowiska. Tu znajduje się siedziba dyrekcji Knyszyńskiego Parku Krajobrazowego.

TYKOCIN

Pierwotnie był to średniowieczny gród obronny położony nad Narwią. Prawa miejskie otrzymał w 1425r.. Od roku 1542 był własnością króla Zygmunta II Augusta. W połowie XVI w. wraz z Podlasiem został włączony do Korony. Zbudowano tu potężną twierdze stanowiącą główny arsenał Rzeczpospolitej (zniszczyli ją częściowo Szwedzi w 1655r.).

Tykocin był też własnością Stefana Czarneckiego. Miasto nazwane jest „perłą baroku”.

Stary rynek zaplanowano na wzór barokowych placów francuskich. Znajduje się na nim pomnik Stefana Czarneckiego z 1763r.. Wschodnia część rynku zajmuje barokowy zespół kościelna – klasztorny z rokokowym i renesansowym wystrojem wnętrz oraz bogato zdobionym ołtarzem.

W XVI i XVII w. Tykocin był miastem przodującym w regionie, ważnym portem rzecznym, stawiano tu gorzelnie, browary, młyny. od XVIII w. stał się jednym z głównych ośrodków w Polsce.

Nad ongiś żydowską częścią miasta Kaczorowem góruje Synagoga druga co do wielkości w Polsce, wzniesiona w 1642r.. Jej wnętrze zdobią inskrypcje z cytatami ze starego testamentu w języku hebrajskim i arameńskim. Jest też dedykacja dla Chaima Henoga byłego prezydenta Izraela pochodzącego z Podlasia.

SUWAŁKI – 68 tys. mieszkańców

Nazwa – Suwałki, pochodzi od słowa suwałka, która w dialekcie „ziuków” – Litwinów zamieszkujących Suwalszczyznę – oznacza „zbieraninę”. I w rzeczy samej, pierwsi mieszkańcy Suwałk stanowili poniekąd zbieraninę, wśród której zapewne mogli znajdować się nawet i włóczędzy z różnych stron.

Zabytkowe centrum w stylu klasycznym. W mieście znajdują się cmentarz różnych wyznań: rzymskokatolicki, prawosławny, żydowski, ewangelicki i muzułmański.

Tu urodziła się pisarka Maria Konopnicka (1842 – 1910r.). Stąd pochodzi wybitny malarz Alfred Kowalski – Wierusz.

BIAŁYSTOKfilm

TATARSKIE OSADY – Kruszyniany i Bohoniki

Na wschód od Supraśla przy granicy z Białorusią leżą wsie: Kruszyniany i Bohoniki. Jan III Sobieski podarował je w roku 1679 Tatarom, za ich wierną służbę w czasie wojen z Turkami. Ich potomkowie mieszkają do dziś w tych wsiach i na terenie Polski.

Największą atrakcją Kruszynian jest XVIII – wieczny drewniany meczet, czynny do dziś, jak również mizar – cmentarz muzułmański, najstarsze nagrobki pochodzą z XVIII w.. Zbudowany w XVIII w. meczet w Bohonikach jest dużo skromniejszy, są tu oddzielne sale modlitewne dla kobiet i mężczyzn.

W największe święta muzułmańskie Bohoniki odwiedzają wyznawcy islamu z całej Polski.

Warto odwiedzić gospodarstwo agroturystyczne Tatarska Jurta serwujące potrawy kuchni tatarskiej.

Przez Kruszyniany a także Białystok, Sokółkę, Bohoniki, Krynki, Supraśl prowadzi Podlaski Szlak Tatarski