Aktualności

Drzewo genealogiczne

24.11.2016r. odbyło się kolejne czwartkowe spotkanie u Pań Bibliotekarek dotyczyło tworzenia drzewa genealogicznego.  Spotkanie prowadziła p. Stanisława Borodynko. Panie przygotowały fotografie swoich bliskich i próbowały tworzyć własną genealogię. Były też już gotowe rodowody i drzewa wielopokoleniowe.

Genealogia – z Greki γενεά, genos – „ród” oraz λόγος, logos – „słowo”, „wiedza” — jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. W szczególności przedmiotem zainteresowania genealogii są wybrane rodziny i rody, ich pochodzenie, historia oraz wzajemne relacje rodzinne i losy poszczególnych członków rodziny.

Badania genealogiczne prowadzi się na podstawie swoistych źródeł, w tym zwłaszcza metryk. Po ustaleniu niezbędnych faktów genealogicznych sporządza się tablice genealogiczne ukazujące relacje między członkami rodziny (np. drzewo genealogiczne). Efekt badań może przyjąć również postać innych publikacji papierowych (np. książka, skrypt, artykuł), a współcześnie także elektronicznych (np. w programie genealogicznym, na stronie internetowej). Publikacje takie często są utożsamiane z genealogią (genealogia danej rodziny).

Niektórzy genealodzy dowodzą, że niemal wszyscy mieszkańcy Europy(oprócz ostatnich imigrantów) mogliby wywieść swój rodowód od Karola Wielkiego. Podobnie podnosi się, że niemal wszyscy mieszkańcy Polski mają wśród swoich przodków Mieszka I. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Genealogia

Statystyka: Liczby do nazwiska

Skrodzka

skrodzka_kompletny

W Polsce jest 1117 osób o nazwisku Skrodzka.

Zamieszkują oni w 127 różnych powiatach i miastach. Najwięcej zameldowanych jest w Kolno a dokładnie 211.

Dalsze powiaty/miasta ze szczególnie dużą liczbą osób o tym nazwisku Grajewo (96), Pisz (83), m. Łomża (77), Łomża (64), Warszawa (54), Ełk (26), Gdańsk (23), m. Białystok (19) i Ostrołęka z liczbą wpisów 18.

http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/malinowski.html

 

p. Ula

P. Stasia

P. Leokadia

p. Emilia

Oto kilka fotek ze spotkania.

 

 

Related Images: