Aktualności

Ogrody działkowe Kolejarz w Olsztynie

ogrodypzd2018

 

W dniu 26 sierpnia 2017r. odbyło się jubileuszowe spotkanie na ogrodach działkowych Kolejarz w Olsztynie. Była to bardzo ważna uroczystość, bowiem obchodzono 55 lecie powstania ROD. Koło nasze zostało zaproszone do wzięcia udziału w tej uroczystości. Było nam bardzo miło, bowiem uważamy to za wyróżnienie. Panie nasze badały glukozę we krwi i ciśnienie, przebadały około 70 osób. Było wiele atrakcji między innymi: pokaz pierwszej pomocy, ze smakołyków pyszna grochówka i świetna wspólna zabawa.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tak ważnych chwilach jak jubileusz 55 -lecia ROD Kolejarz w Olsztynie.

 

IMG_20170827_201601

 

 

Przy okazji chcę podziękować za wyróżnienie, jakie otrzymałam od Zarządu, jest mi bardzo miło, że mogłam włączyć się w Państwa działania

DZIĘKUJĘ Iwona Skrodzka

 

 

 

 

 

W roku 2012 obchodzono na ogrodach działkowych Kolejarz w Olsztynie 50 – lecie, oto co możemy przeczytać na stronie internetowej  

http://www.kolejarz.olsztyn.pl/index.php/o-nas.html

 

Rodzinny Ogród Działkowy KOLEJARZ jest położony w Olsztynie przy ul. Oficerskiej.

Ogród składa się z 227 działek o powierzchni całkowitej 68481 mkw.

Rys historyczny

W 2012 roku Rodzinny Ogród Działkowy „ Kolejarz” w Olsztynie obchodził jubileusz 50-lecia istnienia. Początki ogrodów działkowych w Olsztynie sięgają lat 20-tych .Obecnie w Olsztynie jest 29 ogrodów, zajmujących powierzchnię 220 h, z których większość powstała po II wojnie światowej. W 1961 r. Miasto Olsztyn liczyło około 75 tys. mieszkańców, na dzielnicy Zatorze zamieszkiwało 26 tys. mieszkańców.

Na wniosek złożony 1961 r. przez Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowej w Olsztynie , Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie w oparciu o Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli Nr 50 z dnia 22 marca 1952 r., wydzieliło z gruntów miejskich w Olsztynie przy ulicy Rataja i Oficerskiej pod zabudowę przyzakładowych pracowniczych Ogródków działkowych , dla pracowników PKP teren o powierzchni ogólnej 8,4ha. ziemi. Przyzakładowy Pracowniczy Ogród Działkowy pracowników PKP w Olsztynie zlokalizowany jest, na nieużytkach miejskich położonych w otoczeniu ulic Rataja, Oficerskiej a stadionem Kolejarz. Do 1962 r. teren przeznaczony pod Pracownicze przyzakładowe ogródki działkowe stanowił zabagnioną łąkę o podłożu torfiastym, gleba w 80% torfowo piaszczysta z domieszką iłów , a od strony stacji seminacyjnej ( obecnie ulica Oficerska ) występowały tereny zadrzewione porośnięte olszą. W miejscach dostępnych na zielonej trawce pasały się krowy.

Siłą rzeczy wyznaczony pod ogrody działkowe teren nie sprawiał zachęcającego wrażenia , mimo to Kolejarze na początku 1962 roku otrzymali przydziały działek. Powołano Zarząd Ogrodu, którego pierwszym Prezesem został Zygmunt Szczepecki. Nowo powstały Zarząd usprawnił organizację nad uporządkowaniem terenu, czyli osuszeniem ziemi, wykarczowaniem drzew i zasypaniem dołów powstałych po wydobyciu torfu. Działkowcy sami wraz z rodzinami porządkowali teren swoich działek i nawozili niesamowitą ilość wywrotek ziemi. Był to proces długi, wynikający z ogromnego entuzjazmu i zapału działkowców wraz z rodzinami pracowali na rzecz ogrodu. Ogród powstawał stopniowo, przynosiło to konkretne i widoczne efekty. Po uporządkowaniu terenu wykonano ogrodzenie ogrodu o łącznej długości 930 mb, a pod koniec lat 70-tych założono sieć wodociągową w zasileniu wody pitnej od ulicy Rataja i Oficerskiej. W styczniu 1977 roku Zarząd Ogrodu wystąpił z pismem i projektem do OKP w Gdańsku o pozwolenie na budowę świetlicy ( 100 m 2. ) Pod koniec 1972 roku rozpoczęto budowę naszej świetlicy, której wykonawcą był PKP Oddział Drogowy w Olsztynie. 26 maja 1973r o godz. 17 odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu w nowo wybudowanej świetlicy pod przewodnictwem Zygmunta Szczepeckiego oraz członków Zarządu tj. ś.p. p. Smolagi, p. Władysławskiego, p. Szczawińskiego, p. Majewskiej i p. Melani Kotulskiej, biorącej udział w dzisiejszym uroczystym spotkaniu.

Pod koniec lat 80-tych zmieniają się prezesi i członkowie Zarządu, którzy działają w poszczególnych latach .Byli to ś.p. Tadeusz Niedziałkowski, Stanisław Żukowski i Władysław Mieczkowski. Dzisiaj spośród 228 osób, którzy otrzymali w marcu 1962 r. przydziały na swoje działki pozostało tylko 11 działkowców, są to :

 1. Baranowski Jan dz.6
 2. Zinówko Stanisława dz. 7
 3. Kowalska Beata dz.10
 4. Tyszko Teodor dz.20
 5. Masztalerz Wanda dz.97
 6. Kotulska Melania dz.116
 7. Cimoch Alina dz.140
 8. Borodo Władysław dz.165
 9. Jóźwik Anna dz. 201
 10. Szawdzianiec Anna dz.210
 11. Daszkiewicz Władysława dz.224

Od 1994 roku prezesem wybrany został Sławomir Korgul, który tą funkcję sprawuje do dnia dzisiejszego wraz z obecnymi członkami Zarządu, to jest p. Drzewińska Emilia, Pyśk Bogdan, Bojarska Zofia, Kurasz Franciszek. Kasprzycki Krzysztof, Gajewski Marian. Wspomnieć tu należy, że od 1994 r. do 2011r. czyli w ciągu 17 lat dokonano 283 przepisań działek, czyli 283 osoby zostało nowymi dzierżawcami działek i członkami PZD. …”

Prezes   Sławomir Korgul

Wiceprezes   Bogdan Pyśk

Skarbnik Emilia   Drzewińska

plan-dzialek-rod-kolejarz-olsztyn

Related Images: