Aktualności

Zajęcia w PZG w Olsztynie

15 listopada b/r. mieliśmy przyjemność prowadzić spotkanie w siedzibie PZG w Olsztynie. Jest to pierwsze spotkanie z cyklu edukacji prozdrowotnej.

 

 

I spotkanie dotyczyło zdrowego żywienia,

 

II spotkanie będą to warsztaty dotyczące wody, 

 

 

III spotkanie to warsztaty kulinarne.

 

 

 

O Oddziale Warmińsko-Mazurskim
Jesteśmy najstarszą organizacją prowadzącą rehabilitację, opiekę, pomoc społeczną i animację życia kulturalnego dla osób niesłyszących zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie.
Bezpośrednia, indywidualna pomoc niesłyszącym w ramach pracy ośrodków polega na takich czynnościach, jak:
– udzielanie pomocy w załatwianiu wszelkich spraw, w tym urzędowych, osobistych,
terapia indywidualna,
– wywiady środowiskowe,
– udzielanie pomocy w sytuacjach wymagających sprawnego posługiwania się pismem (wypełnianie dokumentów, pisanie podań, listów itp.),
– pośrednictwo w kontaktach telefonicznych,
– usługi tłumaczy języka migowego na zewnątrz (u lekarza, w urzędach, na kursach, szkoleniach itp.),
– udzielanie porad prawnych,
– udzielanie pomocy psychologicznej,
– doradztwo zawodowe,
– pomoc uczniom mającym problemy w nauce.
Z wymienionych powyżej form pomocy mogą korzystać członkowie PZG oraz ich rodziny.