Aktualności

01 września 2019r. Elbląg jednodniowa wycieczka szlakiem kuchennych rewolucji

 

Nie samym jadłem człowiek żyje. Przed obiadem, który mieliśmy zarezerwowany na godz. 16.30, zwiedzanie Elbląg zaczęliśmy od Muzeum Archeologiczno-Historycznym, następnie Katedra, brama targowa itd. Przewodnikiem była p.Ewa, która raczyła nas ciekawymi opowiadaniami o historii miasta.

W muzeum obejrzeliśmy ekspozycję: Skarby Truso i dawnego Elbląga
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/14184,elblag-skarby-truso-i-dawnego-elblaga.html
W Janowie, w którym polscy archeolodzy dokonali sensacyjnego odkrycia legendarnej osady Truso, turysta na razie nie zobaczy nic spektakularnego. Informacji na temat wczesnośredniowiecznej osady założonej w VIII w. przez Skandynawów należy szukać w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. W jego salach urządzono piękną wystawę z przedmiotami wydobytymi w czasie wielu sezonów wykopalisk. Obok ozdób z bursztynu i brązu, fragmentów narzędzi i monet zobrazowano położenie i wielkość osady na mapach. Rekonstrukcyjne rysunki pokazują Truso – otoczoną wałami, ciasno zabudowaną handlową faktorię Skandynawów z układem moszczonych drewnem ulic i portowymi nabrzeżami.
Zimowe walki z 1945 r. oraz pierwsze miesiące pobytu w mieście jednostek Armii Czerwonej już po zakończeniu II wojny światowej przyniosły zagładę Staremu Miastu. W centrum ocalały kościoły i zaledwie kilka budynków. Władze nie spieszyły się z odbudową starych kamienic. Jeszcze dziś w samym środku miasta szokują swym wyglądem całkiem puste kwartały. Ostatnio panuje pogląd, że Elbląg jednak miał szczęście w nieszczęściu. Opieszałość budowniczych doby PRL-u sprawiła, że miasto wypełnia się powoli nową zabudową, nawiązującą wyglądem fasad do stanu sprzed 1945 r. Stosuje się przy tym program „retrowersji”, w myśl, którego na plac budowy przed murarzami wkraczają archeolodzy. Do ich zadań należy archeologiczne przebadanie terenu Starego Miasta, m.in. odtworzenie zarysu dawnych domów. Na starych fundamentach powstaje nowy-stary Elbląg. W wyniku „retrowersji” powstała np. zabudowa ulic Świętego Ducha, Wigilijnej czy Mostowej.
Plonem wykopalisk są setki tysięcy znalezisk, datowanych na XIII-XX w. Wiele z nich to prawdziwe rarytasy, warto zobaczyć np. instrumenty muzyczne, zabawki, militaria, woskowe tabliczki czy naczynia – szklane puchary, fajanse z Delft, itp. Dużo spośród nich znaleziono w dawnych latrynach. Wyrzucane lub gubione w nieprzystojnych okolicznościach, dziś niosą bezcenne informacje o obrazie życia dawnego Elbląga.
Zabytki wykopane na Starym Mieście można oglądać w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.

W między czasie mogliśmy się zapoznać z regionalnymi wyrobami, jakie zaprezentowano na świecie chleba.