Niewidoczne

Kolejna sobota dla miasta. TEST marszu szećsiu minut

imagesCAYLJLT1

22 lutego w siedzibie naszego stowarzyszenia spotkało się ponad czterdzieści osób celem spotkania było wzięcie udziału w teście „marszu sześciominutowego”.

 

Test  marszu  sześciominutowego  jest  jednym  ze  sposobów  obiektywnej  oceny  funkcjonalnej  sprawności  pacjenta.  Ocenia  on  pracę  wszystkich  organów  i  układów  organizmu  ludzkiego  zaangażowanych  podczas  wykonywania  ćwiczeń  fizycznych:    układu  oddechowego,  sercowo-naczyniowego,  krwi,  krążenia  systemowego  i  obwodowego,  jednostek  nerwowo-mięśniowych  i  metabolizmu  mięśni.  

Spoczynkowa  częstość  skurczów  serca  badanego  nie  powinna  przekraczać  120  uderzeń  na  minutę,  ciśnienie  skurczowe  nie  wyższe  niż  180  mm  Hg,  a  rozkurczowe  100  mm  Hg.

Punkt  zawracania  powinien  oznaczony  być  słupkiem,  linia  startu  wyraźnie  oznaczona,  a  dystans  podzielony  na  3  metrowe  odcinki  oznaczone  punktami  na  podłożu.  Potrzebny  będzie  stoper,  licznik  okrążeń,  krzesło,  które  można  łatwo  przesuwać.  Pacjent  powinien  mieć  wygodny  strój  i  obuwie,  nie  powinien  wykonywać  intensywnych  ćwiczeń  fizycznych  w  okresie  2  godzin  poprzedzających  badanie.

Przed  przystąpieniem  do  testu  pacjent  powinien  przebywać  w  pozycji  siedzącej  około  10  minut.  Czas  ten  należy  wykorzystać  na  wypełnienie  formularza  testu,  poinstruowanie  pacjenta  o  zadaniu,  które  go  czeka  oraz  dokonanie  niezbędnych  pomiarów:  puls,  ciśnienie.

 Zadaniem pacjenta jest  przejść  jak  najdłuższy  dystans  w  ciągu  6  minut.  Nie  powinien  on  biec,  ani  truchtać.  Jeśli  w  trakcie  poczuje  się  zmęczony  może  stanąć  i  odpocząć.

Po  zakończeniu  testu należy zmierzyć  tętno,  ciśnienie   oraz  zanotuj  długość  pokonanego  dystansu.

Test został przeprowadzony dla 32 osób. Dziękujemy wszystkim uczestnikom w imieniu p. Oli która przeprowadziła test bowiem p. Ola pisze prace magisterską i przeprowadzony test posłuży do badań związanych z pisana praca.

images (1)

Panie mogły skorzystać z porad manikiurzystki, która była naszym gościem i zadbała o paznokcie naszych Pań.

imagesCAJF9KRR

Dzięki badaniom mieliśmy okazje spotkać się towarzyszko i przy kawie, herbacie oraz odrobinie łakoci (faworki, babka piaskowa itp.) miło spędziliśmy czas.

ZAPRASZAMY W KAŻDA OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIACA od 09.00 do 14.00 w siedzibie biura.