Aktualności

Odwiedziny w zaprzyjaźnionym Kole PSD w Morągu

images

images (1)W dniu dzisiejszym 21 września b/r. zostaliśmy zaproszeni na spotkanie edukacyjne Koła PSD w Morągu. Spotkanie rozpoczęła p. Prezes Stefania Siemaszko a edukację poprowadziła p. Jolanta Wiśniewska – Kępa, badania przeprowadził Prezes naszego Koła p. Grzegorz Kuźmiński. Temat edukacji Badania metabolizmu. Podstawowe informacje o diecie dla diabetyków. Jak zwykle frekwencja dopisała, atmosfera była jak zawsze przyjazna.

Dziękujemy za zaproszenie.                psdmorag.pl/index.php

pobraneAnalizator masy ciała Tanita
Badanie i analiza składu ciała stanowi istotną rolę w ocenie zawartości tkanki tłuszczowej w stanach nieprawidłowego odżywienia (otyłość, głodzenie, wyniszczenie), a także w niektórych zaburzeniach hormonalnych, przede wszystkim, gdy towarzyszą im zmiany w zakresie zawartości tkanki tłuszczowej. Ocena składu ciała u człowieka jest ważnym czynnikiem określającym stan odżywienia poszczególnych osób i całej populacji. Obecnie istnieje wiele metod mniej lub bardziej dokładnych do oceny składu ciała.
Współcześnie nową technika pomiaru składu ciała mającą bardzo duże zastosowanie  w badaniach klinicznych jest metoda wykorzystująca  impedancja bioelektryczna (BIA,bioelectrical impe­dance analysis)