Aktualności

1% podatku

beznazwy

poz. 137    KRS (na rok 2017r.)  00000 37573

cel szczegółowy poz. 139 PSD KOŁO nr 1 w   Olsztynie,    

 poz. 140    X

‎Szanowni Państwo w roku bieżącym zbieramy 1% podatku na rzecz naszego Koła nr 1 PSD w Olsztynie.

Jesteśmy Stowarzyszeniem osób chorych na cukrzycę. Pracujemy, jako wolontariusze na rzecz chorych i ich rodzin od około 40–lat.

Z pozyskanych środków prowadzimy: edukację prozdrowotną w szkołach, bibliotekach, organizujemy badania przesiewowe: glukozy, ciśnienia, pomiar tkanki tłuszczowej itp.

Jeżeli macie Państwo problem z samodzielnym wypełnieniem PIT–u, zapraszamy do siedziby koła w poniedziałki, wtorki i środę od godz. 0900 do godz. 1300,

bezpłatnie pomożemy rozliczyć zeznanie podatkowe (PIT).

                Wszelkie pytania proszę kierować pod nr telefonu 502 792 490.

 

 

Dla zainteresowanych info. o uldze rehabilitacyjnej za rok 2015r. dotyczącej odpisu za samochód.

Ulga rehabilitacyjna w PIT 2015

Jednym z rodzajów wydatków podlegających odliczeniu są wydatki związane z używaniem samochodu osobowego w ściśle określonych przypadkach.

Dlatego też, uprawnienie do korzystania z odliczenia w związku z używaniem samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, posiadają:

1) osoby niepełnoprawne legitymujące się I lub II grupą inwalidztwa bądź

2) osoby, na których utrzymaniu pozostają ww. osoby niepełnosprawne albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, będące właścicielami (współwłaścicielami) samochodu osobowego (art. 26 ust. 7a pkt 14 updof).

Warto podkreślić, iż skorzystanie z tego odliczenia jest uzależnione od łącznego spełnienia określonych w przepisie przesłanek. Nie mogą z niej zatem korzystać osoby, które

– używają samochodu innego niż osobowy, albo

– używają samochodu osobowego, którego są posiadaczem na podstawie innego tytułu prawnego (umowa użyczenia, najmu itp.) niż tytuł własności, albo

– nie posiadają orzeczenia kwalifikującego do I lub II grupy inwalidztwa lub osoby, które nie mają na utrzymaniu takiej osoby niepełnosprawnej albo dziecka niepełnosprawnego, które nie ukończyło 16 roku życia, albo

– nie odbywają niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych a korzystają z wizyt (konsultacji) lekarskich mających na celu kontrolę bieżącego stanu zdrowia.

Ustawa nie wymaga natomiast, aby podatnik dokonujący odliczenia, tj. osoba niepełnosprawna, względnie osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, posiadał uprawnienie do prowadzenia samochodu i użytkował go jako kierowca.

Ustawodawca określił, że maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym nie może przekroczyć 2.280 zł, tym samym zróżnicował wysokość ewentualnego odliczenia podatnika od indywidualnej sytuacji.

Nie w każdym bowiem przypadku, zakładając spełnienie innych warunków do ulgi, odliczeniu będzie podlegała kwota 2.280