Niewidoczne

Badania przesiewowe z okazji Dnia Kobiet

imagesCA5EY0MH

    07 marca b/r. przeprowadziliśmy badania przesiewowe: glukozy, ciśnienia, spirometrii i metabolizmu w Urzędzie Miasta w Olsztynie. W badaniach wzięło udział 77 osób z tego cztery osoby zostały poproszone o zasięgnięcie porady u lekarza pulmonologa (b. spirometria).

Zamierzeniem badań przesiewowych jest wykrycie choroby we wczesnej fazie i dzięki temu umożliwienie wczesnej interwencji, która zredukowałaby powikłania i cierpienia pacjentów w danej chorobie.

Badanie przesiewowe – w medycynie jest to rodzaj strategicznego badania, które przeprowadza się wśród osób nieposiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, dla zapobiegania poważnym następstwom choroby w przyszłości. Badania wykonuje się nie tylko w tzw. grupach wysokiego ryzyka np. chorych na: cukrzycę, nowotwór piersi, nowotwór jelita grubego.

Badanie przesiewowe może doprowadzić do zasygnalizowania, iż są wskazania do bardziej dokładnych badań, właściwych dla danej choroby i zleconymi przez lekarza.