PSD Koło Olsztyn

  Godziny pracy biura w 2019r.:

 poniedziałek i wtorki 09.00 – 13.00 – sprawy organizacyjne

–  pierwszy wtorek miesiąca EDUKACJA godz. 15.00 sala OCOP  w Olsztynie ul. T. Szewczenki ( w dniu edukacji biuro jest nieczynne)

 czwartek 10.00 – 13.00 –  biblioteka, wydawanie glukometrów,

– ostatnia sobota miesiąca 10.00 – 13.00 – dzień otwarty dla miasta ( nie w każdym miesiącu)

Plan integracja na rok 2019

Lp. Tytuł imprezy

Data

1 Wakacyjne jednodniowe wycieczki lipiec i sierpień
2 Spacerkiem po Olsztynie lipiec i sierpień
3 Jarmark bożonarodzeniowy Wrocław grudzień
4 Spotkanie opłatkowe grudzień
     
     
     
     

 

Harmonogram na rok 2019

Nazwa spotkania

Data

Edukacja

godz. 15.00

 styczeń 19r.

 luty1 9r.

 marzec 19r.

 kwiecień 19r.

 maj 19r.

 czerwiec 19r.

 wrzesień 19r.

 październik 19r.

 listopad 19r.

 grudzień 19r.

Biblioteka spotkania tematyczne

godz.. 10.30

14 luty 19r.

 marzec 19r.

 kwiecień 19r.

 maj 19r.

 wrzesień 19r.

 październik 19r.

 listopad 19r.

Ostatnia sobota miesiąca

godz. 10.00

 

Czwartki BIBLIOTEKA godz.10.00 – 12.00