Niewidoczne

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta

62   25 marca b/r. odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta. Udział w spotkaniu wzięło 63 osoby, poruszono tematy:
– jak zwrócić nabyty produkt przy:
*  zakupie bezpośrednim,
*  zakupie przez internet?
– co to jest gwarancja a czym jest rękojmia?
– co to jest zaliczka a czym jest zadatek?
– czy u nas obowiązują umowy ustne?
– w jakich sprawach może reprezentować nas rodzina?

 

Poruszono temat wyjazdowych zakupów na tzw. wycieczkach, gdzie można dokonać zakupów różnych artykułów: gospodarstwa domowego, !zdrowotnych!, itd. Uprzedziliśmy uczestników spotkania o stosowaniu na takich wyjazdach różnych technik manipulacji,  jakie są stosowane przez organizatorów w celu zachęcenia do kupna, do zaciągnięcia kredytu na niejednokrotnie zbędne zakupy.

 

 

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Kierująca komórką:  Urbańska Jadwiga

Tel.: 89 527-31-11, wew. 372

Budynek: Pl. Jana Pawła II 1

Pokój: 103

E-mail: rzecznikkonsumentow@olsztyn.eu

Do zadań Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy:

1) prowadzenie spraw związanych z ochroną interesów konsumentów,

2) współdziałanie z delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej, organizacjami konsumenckimi,

3) realizowanie spraw w zakresie tworzenia i funkcjonowania prawa miejscowego dotyczącego ochrony interesów konsumentów.