Niewidoczne

Kurs komputerowy

komputery22_(www.e-gify.pl)Trwa kurs komputerowy Panie biorą czynny udział w zajęciach prowadzonych przez p. Bożenkę. Wiedzą, jaką zdobędą podzielą się z kolejnymi chętnymi do udziału w kursach komputerowych.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, sali i sprzętu użycza nam biblioteka wojewódzka w Olsztynie.